===>  DOKUMENTU PARAUGI  <===

PRETENZIJAS 

Pretenzijas, iebildumi par parāda saistības esamību, un citi.P.S.: Jā neatradat vajadzīgo juridiskā dokumenta paraugu un/vai ir radusies nepieciešamība pēc kāda konkrēta dokumenta projekta sagatavošanas, tad varu Jums šo nepieciešamo dokumentu sagatavot.