Andris Urbāns
Individuāli praktizējošs jurists

Jurists, ar ilgstošā laika posmā iegūtām zināšanām un darbu pieredzi, sniedz  juridiskos pakalpojumus jebkurām fiziskām vai juridiskām personām (uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, u.c.) attālināti vai klatienē.  

Neizprotama, neskaidra vai neatrisināmā situācija. Strīds, konflikts,  vai jebkādas citas neskaidrības. Visam ir savs iespējamais atrisinājums.

Jūsu situācija, jurista iespējamais situācijas atrisinājums.

Sniedzu risinājumu dažāda veida jautājumos, tai skaita, bet ne tikai:

  • visa veida līgumu un/vai vienošanās izstrādē,  analīzē un korekcijas veikšanā (uzņēmuma līgumi, pirkuma līgumi, nomas līgumi, īres līgumi, ieskaita līgumi, sadarbības līgumi, medību līgumi, un citi);
  • juridiskais atbalsts uzņēmumiem (reģistrācija, izmaiņu veikšana, u.c.);
  • administratīvo aktu analīzē un apstrīdēšanā;
  • patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos (sūdzību/iesniegumu sastādīšana);
  • pārstāvībā tiesās administratīvo vai civiltiesisko strīdu risināšanā (prasības pieteikumi, pretprasības, paskaidrojumi, pieteikumi, izlīgums, apelācijas sūdzība, kasācijas, sūdzības,  u.c.
  • konsultācijas sniegšana dažāda veida juridiskā rakstura jautājumos.

Pakalpojumus ir iespējams apskatīt  ---> Pakalpojumi

Piedāvāju juridisko dokumentu paraugus ---> Dokumenti


Jūsu novērtējums ---> Iesniegt atsauksmiSirsnīgā cieņā,
Andris Urbāns.